Šajā mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu tavu iepirkšanās pieredzi. Turpinot lietot šo mājas lapu, tu piekrīti mūsu Privātuma politikai un Sīkdatņu politikai.
Piekrist un turpināt

Loterijas „Izsmalcinātas balvas tavu sajūtu lutināšanai!” noteikumi!

1. Loterijas preču ražotājs ir SIA „STENDERS”, (Reģistrācijas Nr.: 40003563248, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 63, Rīga, LV-1004) – turpmāk Ražotājs.

2. „Izsmalcinātas balvas tavu sajūtu lutināšanai!” preču loterija ir patērētāju spēle, turpmāk - Loterija, kas notiek no 2017. gada 14.februāra līdz 2017.gada 8.martam, un kuru organizē SIA „STENDERS”, reģistrācijas nr.: 40003563248, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 63, Rīga, LV-1004, Latvija, (Alise Česone, STENDERS Mārketinga projektu vadītāja, tel.:25935025) turpmāk - Loterijas rīkotāji.

3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

4. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 14.februāris. Loterijas norises beigu datums ir 2017. gada 13.marts.

4.1. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2017. gada 14.februāra plkst. 00.00 līdz 2017. gada 8.martam plkst. 23.59. Reģistrācija, kura veikta saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu pirms vai pēc šī laika, tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs.

5. Loterijas norises teritorija – visos STENDERS veikalos visā Latvijas Republikas teritorijā, izņemot www.stenders-cosmetics.lv.

6. Loterijas preces: jebkuri STENDERS produkti, kuru kopsumma sastāda vismaz EUR 30.

7. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

8. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.

9. Loterijā nevar piedalīties SIA „STENDERS” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji, turpmāk - balvu ieguvēji, apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā un ir noteikts kā balvas ieguvējs, viņam balva netiek izsniegta.

10. Lai piedalītos Loterijā, no 2017. gada 14.februāra līdz 2017. gada 8.martam jāiegādājas jebkuras Loterijas preces, kuru kopsumma sastāda vismaz 30 EUR (loterijas preču saraksts noteikumu Pielikumā Nr.1) jebkurā STENDERS veikalā visā Latvijas Republikas teritorijā, pirkuma čeka oriģināla otrā pusē jānorāda savs vārds, uzvārds un tālruņa numurs, kas kalpos kā pieteikuma anketa loterijai un tas ir jāievieto pie kases aparāta novietotajā tam speciāli paredzētajā urnā, kas marķēta ar loterijas nosaukumu “Izsmalcinātas balvas tavu sajūtu lutināsanai!”, loterijas norises datumu – 2017.gada 14.februāris līdz 2017.gada 8.marts un loterijas atļaujas numuru. Loterijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

Vārds, uzvārds rakstāms drukātiem burtiem.


Piemērs:

JĀNIS BĒRZIŅŠ 29555555


11. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēt vairākus pirkumu čeku numurus, ar dažādiem čeku numuriem, neierobežotu reižu skaitu ,izdarot atkārtotu Loterijas preču pirkumu.

12. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.

13. Balvu fonds, turpmāk - balvas:

 Balva Skaits    1 balvas
vērtība (EUR)
      Balvu kopējā vērtība (EUR)   
 STENDERS 24k Zelta līnijas produktu komplekts 1   102,90   102,90
 SIA”Lieliska dāvana”
 DĀVANU KOMPLEKTS “Trakais piedzīvojums”
15   20,00   300,00
 SIA”Lieliska dāvana”
 DĀVANU KOMPLEKTS “Palutini sevi”
15   20,00   300,00
 Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 702,90


* Pielikumā Nr.2 ir katras balvas sīkāks apraksts STENDERS 24k Zelta līnijas produktu komplekts ietilpst - 24 karātu vannas eliksīrs, 24 karātu dušas želeja, 24 karātu zelta skrubis, 24 karātu zelta krēms, 24 karātu zelta ziepe, Glamorous Gold tualetes ūdens

14. Ir noteikta viena izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu:

Izloze notiek 13.martā Loterijas rīkotāju telpās – Mūkusalas ielā 63, Rīgā, plkst. 11:00, kurā tiks izlozētas 30 (trīsdesmit) veicināšanas balvas un viena galvenā balva, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu. Dāvanu komplekti “Palutini sevi” un “Trakais piedzīvojums” tiek piešķirti uzvarētājiem najaušā secībā.

14.1. Izlozē tiek izlozēti papildu 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

15. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka izlozēm savu dalību pieteiks vienāds dalībnieku jeb unikālo pirkumu čeka numuru skaits, proti, 2000 (divi tūkstoši), tādejādi iespēja iegūt balvu izlozē ir 31 (trīsdesmit viens) pret 2 000 (divi tūkstoši).

16. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāji SIA „STENDERS”.

17. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

18. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un, ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvu ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai www.facebook.com/stenders, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

18.1. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

19. Izlozes balvu ieguvēju pilns saraksts tiek publicēti – www.facebook.com/stenders, STENDERS oficiālajā Facebook kontā 2017.gada 13.martā līdz plkst. 23:59.

20. Balvu dokumentācijas saskaņošana un apstiprināšana kā arī to saņemšana notiek Loterijas rīkotāju telpās: Mūkusalas iela 63, Rīga, LV-1004, darba dienās no 8.00 – 17:00.

21. Lai vienotos par laimēto balvu izsniegšanu, Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazinās ar balvu ieguvējiem, zvanot vai nosūtot SMS uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru.

21.1. Balvu ieguvējiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem pa tālruni 67217212 darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 13. aprīlim.

22. Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, auto vadītāja apliecība vai personas apliecība).

23. Ja balvas ieguvējs nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

24. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).

25. Balvu ieguvēji balvas var saņemt līdz 2017. gada 13. aprīlim. Pēc 2017. gada 13. aprīļa balvas vairs netiek izsniegtas. Ja balvu ieguvēji līdz 2017. gada 13. aprīlim nav ieradušies pēc balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēja statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Ražotāju īpašumā.

26. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas rīkotāji, paraksta balvas pieņemšanas – nodošanas aktu.

27. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu. Kā arī ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvu ieguvējiem netiek segti.

28. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

29. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras balvu ieguvēji neizņem saskaņā ar šiem noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet Ražotāju īpašumā un Ražotāji var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.

30. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.

31. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti šie noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

32. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.

33. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „STENDERS” (Mūkusalas iela 63, Rīga, LV-1004, Latvija) vai elektroiniski uz e-pastu info@stenders.lv līdz gada 19. aprīlim ar norādi Loterija „Izsmalcinātas balvas tavu sajūtu lutināšanai!” pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

33.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2017. gada 20. aprīļa, neizraisa juridiskas sekas.

33.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

34. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos.

34.1. Loterijas rīkotāji brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

35. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2017. gada 14. februāra līdz 2017. gada 8.martam (ieskaitot), var rakstveidā pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti. Tad loterijas dalībnieks izlozē vairs nepiedalās.

36. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties – www.stenders-cosmetics.lv/loterija, kā arī pa tālruni +371 67217212.

Valdes loceklis Jānis Bērziņš

Pielikums Nr. 2