Šajā mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu tavu iepirkšanās pieredzi. Turpinot lietot šo mājas lapu, tu piekrīti mūsu Privātuma politikai un Sīkdatņu politikai.
Piekrist un turpināt

Noteikumi

Publicēts: 01.09.2016
Spēkā no 01.10.2016

Noteikumos lietotie jēdzieni

SIA STENDERS – STENDERS draugu loka  „Feel the joy!” programmas izveidotājs un uzturētājs, reģ. Nr. 40003563248, jur. Adrese: Mūkusalas iela 63, Rīga, LV - 1004;

Programma – STENDERS draugu loka „Feel the joy!” programma, kas dod visiem tās dalībniekiem šādas priekšrocības:

 • ikmēneša īpašie piedāvājumi;
 • 5% atlaide katrai precei neierobežotā daudzumā un neierobežotam preču sortimentam;
 • 15% atlaide dzimšanas dienā.

Programmas vietne – STENDERS draugu lokа „Feel the joy!” interneta vietne www.stenders-cosmetics.lv/joy, kas ir paredzēta lietošanai Programmas dalībniekiem.

Sistēma – „Feel the joy!” sistēma, kura ir izveidota, lai reģistrētu Programmas dalībniekus, reģistrētu pirkumus, nodrošinātu atlaidi veicot pirkumu.

STENDERS veikali – STENDERS mazumtirdzniecības veikali Latvijā un interneta veikals www.stenders-cosmetics.lv, kurā darbojas STENDERS draugu lokа „Feel the joy!”  programma.

Identifikācijas numurs – dalībnieka unikālais identifikators. Programma atpazīst viena veida identifikatoru –  Programmas dalībnieka izvēlēto mobilā tālruņa numuru, kas sastāv no vismaz 8 ciparu zīmēm. Programmas dalībniekiem, kas reģistrējušies Programmas dalībai līdz 2016.gada 30.septembrim kā identifikatoru ir iespējams izmantot speciālu Programmas plastikāta karti ar unikālu kartes numuru.

Programmas dalībnieks – STENDERS draugu loka „Feel the joy!” dalībnieks, kas ir reģistrējies sistēmā ar savu Identifikācijas numuru.

Dalībnieka konts – dalībnieka profils Programmas vietnē, kurā ielogojoties dalībnieks var redzēt savus veiktos pasūtījumus, savu vēlmju sarakstu, atstātās atsauksmes par produktiem interneta veikalā, kā arī savu reģistrēto informāciju. Programmas dalībnieks atbild par savas kontā reģistrētās informācijas patiesumu.

Pieteikuma anketa – fiziska vai elektroniska veidlapa, ko fiziska persona aizpilda, lai pievienotos Programmai. To parakstot vai aizpildot elektroniskās reģistrācijas formu Programmas vietnē, persona apliecina savu piekrišanu kļūt par Programmas dalībnieku.

Reģistrācijas apstiprinājuma e-pasts – uz Programmas dalībnieka reģistrācijas anketā minēto e-pastu nosūtīts sistēmas e-pasta paziņojums, kas lūdz apstiprināt Programmas dalībnieka reģistrāciju. Reģistrācijas apstiprinājuma e-pasts uz programmas dalībnieka norādīto e-pasta adresi tiek izsūtīts uzreiz pēc reģistrācijas Sistēmā. Programmas dalībnieks ir pilnībā reģistrēts Sistēmā un var saņemt Programmas priekšrocības tikai pēc tam, kad tas ir apstiprinājis reģistrācijas apstiprinājuma e-pastā ietverto saiti.

Pastāvīga atlaide – atlaide, kas Programmas dalībniekam tiek piešķirta katram produktam  5 (pieci) % apmērā neierobežotā daudzumā. Ja produkta cena ir EUR 10,90, tad Programmas dalībnieks to iegādājas par EUR 10,36. Uz preču zīmes tiek norādīta gan parastā cena, gan cena, kas tiek attiecināta uz Programmas dalībnieku. Ja precei jau ir piemērota atlaide, kas nav attiecināma uz Programmu un ir pieejama visiem pircējiem, tad Pastāvīgā atlaide netiek summēta šiem produktiem. Pastāvīgā atlaide nedarbojās dāvanu karšu iegādei.

Dzimšanas dienas atlaideProgrammas dalībniekam tiek izsūtīts apsveikuma e-pasts ar unikālu kodu, kuru viņš var izmantot vienu reizi mēneša garumā, nosaucot saņemto kodu STENDERS veikala pārdevējai vai ierakstot to interneta veikalā www.stenders-cosmetics.lv, veicot pasūtījumu, tādējādi saņemot 15% atlaidi pirkumam. Atlaides nesummējas. Unikālo kodu nav atļauts nodot citai personai. 

Noteikumi – nosaka Programmas darbības noteikumus un kārtību, kas ir saistoša Programmas dalībniekiem. Noteikumos neatrunātie jēdzieni tiek skaidroti saskaņā ar attiecīgo Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējumu.

 

Vispārīgie noteikumi

Programma un turpmāk norādītie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1.oktobrī STENDERS veikalos.

Programmas dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei brīdī, kad apstiprina reģistrāciju savā e-pastā. Saņemtos personas datus un Programmas lietošanas laikā reģistrētos pirkumu datus SIA STENDERS izmanto Programmas dalībnieku tuvākai iepazīšanai, lai atlasītu un veidotu piemērotākos piedāvājumus.

Programmas dalībnieks, parakstot pieteikuma anketu un iesniedzot to STENDERS veikalā (vai iesniedzot anketu elektroniski, reģistrējoties Programmas vietnē STENDERS interneta veikalā), apliecina vai neapliecina savu piekrišanu saņemt informāciju par īpašajiem Programmas piedāvājumiem. Programmas dalībniekam ir tiesības atteikties no informācijas saņemšanas jebkurā brīdī, vēršoties pie SIA STENDERS (nosūtot attiecīgu iesniegumu uz adresi Mūkusalas iela 63, Rīga, LV-1004, Latvija vai uz e-pasta adresi joy@stenders.lv vai spiežot uz speciālas atteikuma saites, kas tiek pievienota ikviena STENDERS e-pasta ziņojuma beigās).

SIA STENDERS apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Personu dati var tikt sniegti tikai tiesību sargājošām iestādēm, ja  tos pieprasa LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā. Ja Programmas dalībnieks vēlas, lai viņa dati tiktu dzēsti no programmas, dalībniekam jānosūta paziņojumu uz e-pastu joy@stenders.lv, norādot vēlēšanos par neatgriezenisku personas datu dzēšanu.

SIA STENDERS patur tiesības mainīt Programmas noteikumus par to informējot Programmas dalībniekus  1(vienu) mēnesi iepriekš vai atcelt Programmu paziņojot 1 (vienu) mēnesi iepriekš, nosūtot e-pastu uz Programmas dalībnieka norādīto e-pasta adresi un publicējot izmaiņas Programmas vietnē. Ja Programmas dalībnieks nepiekrīt grozītajiem Programmas noteikumiem, par to jāpaziņo mēneša laikā nosūtot paziņojumu par atteikšanos no dalības uz e-pastu joy@stenders.lv, minot savu vārdu, uzvārdu, Identifikācijas numuru un e-pasta adresi,  ar kuru dalībnieks ir reģistrējies Programmā.

 

Programmas dalībnieka reģistrēšana un darbības noteikumi

Par Programmas dalībnieku var kļūt fiziska persona, kura ir pilnībā un pienācīgi aizpildījusi Pieteikuma anketu un apstiprinājusi reģistrācijas e-pastu, ko Sistēma nosūtījusi uz Pieteikuma anketā norādīto Programmas dalībnieka e-pasta adresi.

Par pieteikšanos un dalību Programmā netiek piemērota maksa.

Reģistrējoties STENDERS veikalā, Programmas dalībniekam ir pienākums sevi identificēt ar aktīvu mobilo sakaru pieslēguma numuru, kas sastāv no vismaz 8 ciparu zīmju kombinācijas.

Pēc aizpildītas Pieteikuma anketas saņemšanas STENDERS veikalā Programmas dalībnieks 1 (vienas) dienas laikā tiek reģistrēts sistēmā. Pēc reģistrēšanas Sistēmā Programmas dalībniekam uz reģistrēto e-pasta adresi tiek nosūtīts reģistrācijas apstiprinājuma e-pasts, kuru apstiprinot Programmas dalībnieks var sākt izmantot visas programmas priekšrocības. Personas dati Sistēmā tiek papildināti 3 (trīs) dienu laikā no Pieteikuma anketas iesniegšanas brīža STENDERS veikalā. Ja Pieteikuma anketa ir aizpildīta nepilnīgi vai reģistrācijas apstiprinājuma e-pasts nav apstiprināts, SIA STENDERS patur tiesības bloķēt dalībnieku vai arī neievadīt klienta datus Sistēmā. STENDERS interneta veikalā aizpildīta pieteikuma sadaļa tiek reģistrēta uzreiz un uz programmas dalībnieka e-pastu uzreiz tiek nosūtīts reģistrācijas apstiprinājuma e-pasts. Tiklīdz dalībnieks ir reģistrēts sistēmā un apstiprinājis reģistrācijas apstiprinājuma e-pastu, programmas vietnē iespējams sekot līdzi sava konta stāvoklim, kā arī izmantot citas īpašās priekšrocības. Aizpildot un parakstot pieteikuma anketu un iesniedzot to STENDERS veikalā vai aizpildot elektronisko reģistrācijas formu Programmas vietnē STENDERS interneta veikalā, Programmas dalībnieks labprātīgi piekrīt tam, ka viņa personas dati tiks apkopoti, uzglabāti un izmantoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. SIA STENDERS apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un to izmantošanu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Informācija trešajām personām var tikt sniegta tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā.

Reģistrējot savu dalību Programmā, Programmas dalībnieks piekrīt, ka viņa personas datus un reģistrētos pirkumu datus SIA STENDERS izmantos tirgus pētījumu veikšanai, pirkuma darījumu uzskaites veidošanai un analizēšanai, piemērotāko piedāvājumu atlasei, īpašo akciju piedāvājumu veidošanai, loteriju organizēšanai, Programmas dalībnieka identificēšanai atlaides saņemšanas brīdī, kā arī Programmas dalībnieks apliecina vai neapliecina savu piekrišanu saņemt mārketinga materiālus, reklāmas un paziņojumus. Programmas dalībniekam ir tiesības pieteikties vai atteikties no minētās informācijas saņemšanas jebkurā brīdī Programmas vietnē, vai vēršoties pie SIA STENDERS (nosūtot attiecīgu iesniegumu uz adresi Mūkusalas iela 63, Rīga, LV-1004, Latvija vai uz e-pasta adresi joy@stenders.lv).

Uz vienas personas vārda var tikt reģistrēts 1 (viens) dalībnieks, un Programmā var piedalīties tikai tā persona, kas aizpildījusi Pieteikuma anketu un piekritusi Programmas noteikumiem.

Dalībai Programmā var pieteikties tikai fizikas personas. Pārkāpumu gadījumā SIA STENDERS patur tiesības uz laiku slēgt Dalībnieka kontu līdz situācijas noskaidrošanai.

SIA STENDERS patur tiesības uz laiku bloķēt vai slēgt esoša Programmas Dalībnieka kontu, ja ir konstatētas negodprātīgas darbības, kā arī nereģistrēt jaunu Programmas dalībnieku, ja noskaidroti fakti par konkrētās personas iepriekšājām negodpātīgām darbībām šīs Programmas ietvaros.

 

Pastāvīgās atlaides izmantošana un norēķināšanās kārtība programmas ietvaros

Programmas dalībnieks, veicot pirkumus STENDERS veikalos, pirms norēķināšanās nosauc vai uzrāda savu Identifikācijas numuru un saņem Pastāvīgo atlaidi, kas ir 5% no katra produkta cenas.
Dzimšanas dienas atlaide 15% apmērā tiek piemērota pirkumam, kura summu sastāda pilnas cenas produkti. Pastāvīgā atlaide un dzimšanas dienas atlaide nesummējas.

 

Mobilā tālruņa numura maiņa/ Kartes nozaudēšana vai bojāšana

Programmas dalībnieka mobilā tālruņa numura, kuru viņš ir reģistrējis kā Identifikācijas numuru, maiņas gadījumā vai kartes nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā Programmas dalībnieka pienākums ir nekavējoties par to paziņot SIA STENDERS (nosūtot attiecīgu iesniegumu uz adresi Mūkusalas iela 63, Rīga, LV-1004, Latvija vai uz e-pasta adresi joy@stenders.lv).

Jauna karte Programmas dalībniekam netiek izsniegta, bet, lai turpinātu dalību Programmā, tiek nomainīts Identifikācijas numurs. Lai tas notiktu, Programmas dalībniekam ziņojumā jānorāda aktīvs mobilā tālruņa pieslēguma numurs, kas sastāv no vismaz 8 ciparu kombinācijas un tiks piesaistīts Dalībnieka kontam, lai turpmāk kalpotu par Identifikācijas numuru.

 

Programmas priekšrocības un īpašie piedāvājumi

Dalība Programmā tās dalībniekam nodrošina šādas priekšrocības:

 • īpaši piedāvājumi katru mēnesi;
 • pastāvīgās atlaides izmantošana katru reizi iepērkoties STENDERS veikalā un identificējot sevi kā Programmas dalībnieku;
 • dzimšanas dienas atlaides kods, ko var izmantot gada ietvaros;

Programmas dalībnieks var izmantot citas Programmas priekšrocības, par kurām SIA STENDERS informē STENDERS veikalos. Atlaides un citas akcijas, kas vienlaicīgi ar programmu notiek STENDERS veikalā, nesummējas.

 

Nobeiguma noteikumi

Programmas dalībniekam ir pienākums godprātīgi izmantot tam piešķirtās priekšrocības, nenodot Programmas dalībnieka identificēšanās un Dalībnieka konta piekļuves datus trešām personām. SIA STENDERS nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies trešās personas ļaunprātīgu darbību rezultātā.

Programmas dalībniekam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt karti. Programmas dalībniekam jācenšas pasargāt karti no augstas temperatūras ietekmes un mehāniskiem bojājumiem.

Personas datu izmaiņu gadījumā Programmas dalībnieks var patstāvīgi nomainīt personas datus Programmas vietnē, autorizējoties savā Dalībnieka kontā.

Dalība Programmā var tikt pārtraukta pēc Programmas dalībnieka un/ vai SIA STENDERS iniciatīvas.

Pēc dalības pārtraukšanas klientu vairs nav iespējams identificēt Sistēmā.

Programma stājas spēkā 2016.gada 1.oktobrī.

 • Bezmaksas piegāde

  Bezmaksas piegāde visā Latvijā

 • Droši maksājumi

  Droša 256bit SSL šifrēšana maksājuma datiem

 • Bezmaksas paraugi

  Saņem bezmaksas produktu paraugus katrā pasūtījumā

 • Dabiskas izejvielas

  Mūsu produktus ir iedvesmojusi ziemeļu daba

 • Dāvanu iesaiņošana

  Mēs pārvērtīsim tavu pasūtījumu skaistā dāvanā