Privātuma politika

Kas mēs esam

Jūsu personu datu pārzinis ir SIA STENDERS, kas ir internetveikala www.stenders-cosmetics.lv īpašniece. Sabiedrības vienotais reģistrācijas Nr. 40003563248, reģistrēta 2001. gada 28. septembrī, juridiskā adrese Mūkusalas iela 63, Rīga, LV-1004, Latvija. SIA STENDERS ir izstrādājusi šo privātuma politiku (“Privātuma politika”), lai parādītu mūsu apņemšanos aizsargāt jūsu personas datus, kā arī informētu par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Šajā Privātuma politikā ir izklāstīta mūsu informācijas apstrādes prakse saistībā ar tīmekļa vietni www.stenders-cosmetics.lv un STENDERS mobilajām lietojumprogrammām un citiem pakalpojumiem, ko mēs nodrošinām lietotājiem (turpmāk tekstā kopā saukti “Pakalpojumi”). Mēs neizpaudīsim jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos.

Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu). SIA STENDERS ir reģistrēta Latvijas komercreģistrā (reģ. Nr. 40003563248). Latvijā pakalpojumus sniedz SIA STENDERS, kas vienpersoniski atbild par jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Kā sazināties ar mums

Ja jums ir jautājumi par to, kā mēs vācam, glabājam un izmantojam jūsu personas informāciju un datus, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • rakstiet mums uz e-pasta adresi info@stenders.lv;
 • rakstiet mums uz šādu pasta adresi (ar norādi “Par privātumu”):
  SIA STENDERS, Mūkusalas iela 63, Rīga, Latvija, LV-1004.

STENDERS pakalpojumi

Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat aplūkot SIA STENDERS, tās filiālēm un saistītajām sabiedrībām (“STENDERS”) piederošo un to licencēto vai nodrošināto informāciju un saturu. Pakalpojumi var ietvert arī trešo personu sniegtu informāciju, kas tiek izplatīta, pamatojoties uz licenci, atļauju vai cita veida vienošanos ar STENDERS. Šajā Privātuma politikā ar vārdu “mēs” attiecīgā locījumā tiek apzīmēts STENDERS.

 

Pakalpojumu izmantošana un informācijas sniegšana

Jūs varat izmantot daļu Pakalpojumu, nesniedzot mums personas datus vai individuāli identificējamu informāciju. Jūs varat arī iestatīt savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus tā, lai nepieļautu noteiktus izsekošanas vai reģistrēšanas līdzekļus. Ja tā darāt, Pakalpojumi jums var būt mazāk funkcionāli.

Reizēm jūs varat izvēlēties mums sniegt personīgi identificējamu informāciju. Piemēram, jums var būt vēlēšanās reģistrēties, izdarīt pirkumus, lasīt rakstus un aplūkot informāciju, saņemt e-pasta vēstules no mums, saņemt ielūgumus uz pasākumiem, piedalīties diskusijās, priekšskatīt jaunus pakalpojumus vai piedalīties īpašās akcijās. Ja jūs reģistrējaties pakalpojumu izmantošanai vai veicat darījumus ar tīmekļa vietnes www.stenders-cosmetics.lv vai kādas STENDERS mobilās lietojumprogrammas starpniecību, mēs vāksim informāciju par jūsu darījumiem un citām darbībām. Mums ir nepieciešama noteikta informācija no jums, lai pēc vajadzības reģistrētu un autentificētu jūs, apstrādātu jūsu ierakstus un maksājumus, kā arī nosūtītu jums preces.

Ievērojot minēto, jūsu personas datu iesniegšana mums ir brīvprātīga. Taču, ja jūs tos nesniegsiet, mēs nevarēsim sasniegt Privātuma politikā norādītos mērķus. Gadījumos, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata, savu piekrišanu personas datu apstrādei jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību.

 

Mūsu ievācamās informācijas veidi un tās izmantošana

Mēs varam vākt informāciju, ko jūs brīvprātīgi sniedzat mums, kā arī vietnes apmeklējumu datus, kā aprakstīts turpmāk.

Personīgi identificējama informācija, ko jūs iesniedzat

Personīgi identificējama informācija ietver jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, dzimšanas datumu, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses, kā arī pastāvīgu identifikatoru (piemēram, sīkfailā ietvertu klienta numuru), kas saistīts ar personīgi identificējamu informāciju, kā arī citu informāciju, ko jūs varat mums sniegt brīvprātīgi. Šādu jūsu sniegtu personīgi identificējamu informāciju mēs vācam:

 • lai atbildētu uz jūsu informācijas pieprasījumiem;
 • lai sniegtu jūsu pieprasīto Pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes pirkumus un nosūtītu jums iegādātās preces;
 • lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības;
 • lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības;
 • lai analizētu un uzlabotu mūsu darbību;
 • lai risinātu strīdus un pretenzijas;
 • lai uzturētu jūsu tiešsaistes kontu;
 • lai nodrošinātu lojalitātes programmas darbību un priekšrocības, piemēram, lai identificētu jūsu piederību lojalitātes programmas tirdzniecības vietā vai veidotu pirkuma darījumu uzskaiti;
 • lai nosūtītu jums ziņu uz e-pastu par lojalitātes programmas noteikumu izmaiņām;
 • lojalitātes programmas tuvākai iepazīšanai;
 • lai atlasītu un veidotu jums piemērotus produktu piedāvājumus;
 • lai novērtētu mūsu produktus;
 • lai organizētu un īstenotu konkursus un akcijas;
 • tikai tad, ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai - nosūtītu jums uz e-pastu vai tālruni (sms veidā) informāciju par jauniem SIA STENDERS produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem, pasākumiem un citām uzņēmuma aktualitātēm.

Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, mēs īstenosim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, pieprasīsim paroli un lietotāja ID, pirms dosim piekļuvi jūsu datiem. Mēs cenšamies aizsargāt lietotāju personīgo informāciju un privātumu, tomēr nevaram garantēt nevienas jūsu tiešsaistē izpaustās informācijas drošību, un jūs to darāt uz savu risku.

Vietnes apmeklējumu dati

Vietnes apmeklējumu dati ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par tīmekļa vietnes lietošanas veidu. Mēs izmantojam anonīmus datus par darbībām tiešsaistē, lai labāk saprastu, kā cilvēki izmanto mūsu pakalpojumus. Šajā nolūkā mēs varam izmantot apkopotu anonīmu trafika informāciju par darbībām tiešsaistē un informāciju no trešajām personām, lai izsekotu lietošanas tendences un tā uzlabotu pakalpojumus. Mēs varam vākt informāciju par:

 • datumu un laiku, kad jūs piekļūstat Pakalpojumiem;
 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, mobilo sakaru operatoru vai datu pakalpojumu sniedzēju;
 • jūsu interneta protokola (IP) adresi;
 • jūsu skatītajām lapām;
 • jūsu iegādātajām un aplūkotajām precēm;
 • saitēm, uz kurām jūs klikšķināt;
 • izmantotajiem līdzekļiem;
 • to, kad un kā jūs saistāties ar Pakalpojumiem;
 • saturu, attēliem un reklāmām, ko jūs atlasāt;
 • to, kā jūs nokļuvāt pie Pakalpojumiem un kurp dodaties, kad beidzat tos izmantot.

Lielākā daļa vietnes apmeklējumu dati tiek vākti, izmantojot datu vākšanas rīkus, piemēram, tīmekļa bāksignālus, sīkdatnes, iegultas tīmekļa saites un citu programmatūru (turpmāk tekstā kopā saukti “Datu vākšanas rīki”). Datu vākšanas rīki parasti ir sīki datu faili vai programmatūra, kas tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu un glabājas jūsu datora vai mobilās ierīces cietajā diskā. Lielāko daļu pārlūkprogrammu un attēlošanas programmu var iestatīt tā, lai tās informētu jūs, kad tiek izmantoti Datu vākšanas rīki vai kad uz jūsu datoru vai personālo sakaru ierīci tiek nosūtīta cita izsekošanas programmatūra. Tās arī piedāvā jums opciju, kas ļauj atteikties no šādiem Datu vākšanas rīkiem. Tomēr atteikums atļaut Datu vākšanas rīku izmantošanu dažkārt var liegt jums iespēju piekļūt noteiktiem pakalpojumu apgabaliem vai līdzekļiem vai negatīvi ietekmēt to attēlošanu vai funkcionēšanu.

Datu vākšanas rīki var saglabāt informāciju jūsu iepirkumu grozā un atļaut mums sasaistīt jūsu Pakalpojumu izmantošanu ar citu informāciju par jums, tostarp jūsu personas datiem. Mēs to varam darīt, lai uzlabotu un individualizētu jūsu ērtības, izmantojot Pakalpojumus, un lai palīdzētu atrisināt problēmas, ar kurām jūs varat saskarties, izmantojot Pakalpojumus.

 

Informācijas apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a) punkts (jūsu piekrišana);
 • VDAR 6.panta pirmās daļas (b) punkts (līguma izpilde);
 • VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde);
 • VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (mūsu vai trešo personu leģitīmas intereses);
 • ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai - Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta pirmā daļa (jūsu piekrišana).

Mūsu leģitīmās intereses ir mūsu darbības, tostarp Pakalpojumu uzlabošana, mūsu likumīgo interešu aizsardzība, piedalīšanās komerciālos darījumos un SIA STENDERS produktu tirdzniecības veicināšana.

 

Informācijas nodošana

STENDERS bez jūsu piekrišanas neizpaudīs nekādu personīgi identificējamu informāciju trešajām personām. Izņēmums ir šādi gadījumi.

 • STENDERS ar savākto informāciju var dalīties ar saviem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem vai kurjerdienestiem u.c.). Ja dalīsimies ar informāciju par jums, mēs pieprasīsim attiecīgajām trešajām personām rīkoties ar to atbilstoši šai Privātuma politikai un neizpaust vai neizmantot jūsu personīgi identificējamo informāciju citiem mērķiem kā vien pakalpojumu sniegšanai jums vai STENDERS labā.
 • Mēs savākto informāciju, arī personīgi identificējamu informāciju, varam izpaust trešajām personām likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, mēs varam izpaust informāciju uzraudzības iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm pēc to oficiāla pieprasījuma.
 • Mēs savākto informāciju, arī personīgi identificējamu informāciju, varam izpaust sabiedrībām, kas var daļēji vai pilnībā iegūt savā īpašumā STENDERS.
 • Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības.

Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot mūsu partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus.

STENDERS neatbild par tās informācijas aizsardzību, ko jūs sniedzat citās tīmekļa vietnēs. Jums ir jāapzinās, ka tad, ja jūs brīvprātīgi izpaužat personīgi identificējamu informāciju citās lietojumprogrammās un tīmekļa vietnēs, to var savākt un izmantot citas personas un līdz ar to jums var sākt pienākt nevēlami ziņojumi.

 

Informācijas glabāšana

Jūsu personas dati tiks saglabāti tik ilgi, kamēr tas nepieciešams Privātuma politikā minētajiem nolūkiem. Administratīvā procesa vai tiesvedības gadījumā mēs glabāsim jūsu personas datus līdz šāda procesa vai tiesvedības beigām. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt jūsu personas datus, mēs ievērosim attiecīgo tiesību aktu prasības.

Tirdzniecības darījumi

Var rasties situācijas, kad mēs stratēģisku vai citu iemeslu dēļ varam nolemt pārdot, pirkt, apvienot vai citādi reorganizēt mūsu uzņēmumu. Šāds darījums var ietvert personīgi identificējamas informācijas izpaušanu iespējamajiem vai reālajiem pircējiem vai kopuzņēmuma partneriem, kā arī šādas informācijas saņemšanu no pārdevējiem. Saskaņā ar savu standarta praksi mēs šādos darījumos cenšamies nodrošināt atbilstošu informācijas aizsardzību.

 

Informācijas drošība

Ikreiz, kad jūs ieejat vietnes apgabalā, kur atrodas sensitīva informācija, vai kur jāievada šāda informācija, jūsu pārlūkprogrammas adrešu joslā parādīsies slēdzenes ikona, norādot, ka lapa ir droša. STENDERS izmanto drošligzdu slāni (SSL) un privātās sakaru tehnoloģijas drošības standartus, ko atbalsta Microsoft Internet Explorer 4.0 vai jaunāka versija un citas populāras pārlūkprogrammas. SSL kodē jūsu personas informāciju, šifrējot kredītkartes numuru, vārdu, adresi, telefona numuru, personas kodu un jūsu paroli, lai tos nevarētu nolasīt nepilnvarotas personas.

Kaut arī mēs nodrošinām šifrēšanas tehnoloģijas un īstenojam citus pamatotus drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

Mēs esam izveidojuši noteiktas fiziskas, tehnoloģiskas un pārvaldības procedūras, lai aizsargātu mūsu vākto personīgi identificējamo informāciju. Tomēr šīs procedūras negarantē to, ka informācija būs droša pret zādzībām vai ļaunprātīgu izmantošanu.

 

Ziņojumi

STENDERS laiku pa laikam var sazināties ar jums par tādām tēmām kā jūsu darījumi un jūsu konta administrēšana, būtiski grozījumi mūsu Noteikumos un šajā Privātuma politikā, kā arī, ja esat tam piekritis - aktuālie projekti, īpašie piedāvājumi, ielūgumi uz pasākumiem, pakalpojumu piedāvājumi, preču testēšanas iespējas un paziņojumi presei, paziņojumi par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, konkursi un totalizatori. Ja esat piekritis šādu ziņojumu saņemšanai, taču kādā brīdī izlemjat, ka vairs nevēlaties saņemt šādus ziņojumus, jūs varat atteikties no to saņemšanas vienā no šādiem veidiem:

 • izvēlieties saiti “atteikties” vai “izrakstīties” vai izpildiet atteikšanās instrukcijas, kas var būt ietvertas šādā ziņojumā;
 • konkrētā gadījumā atgriezieties tīmekļa lapā (-ās) vai Pakalpojumā, kur jūs sākotnēji reģistrējāt sev vēlamās priekšrocības, un izpildiet atteikšanās instrukcijas;
 • rakstiet mums uz e-pasta adresi info@stenders.lv. Norādiet savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī norādi, ka ziņojumus vairs nevēlaties saņemt.

Lūdzu, ievērojiet: ja atsakāties no ziņojumu saņemšanas, tas var ietekmēt Pakalpojumus, ko esat izvēlējies saņemt no mums.

 

Mārketinga paziņojumi

Ar Jūsu piekrišanu pa e-pastu vai ar SMS vai zvanot uz Jūsu norādīto tālruņa numuru, sniegsim Jums mārketinga paziņojumus, lai Jūs uzzinātu mūsu jaunumus un varētu iepazīties ar mūsu produktiem un tos atrast.

Lojalitātes programma, kas radīta ar mērķi piedāvāt vairāk privilēģiju lojālākajiem klientiem, dalībniekiem ar to piekrišanu varam sniegt personalizētus tiešā mārketinga piedāvājumus, kas sagatavoti, ņemot vērā pasūtījumu un pirkuma informāciju un lojalitātes programmas dalībnieka sniegtos personas datus.

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem, kurus Mēs sūtam Jums. To varat izdarīt sazinoties pa e-pastu: info@stenders.lv vai izmantojot atsaukšanas saiti paziņojumā, kas nosūtīts Jums pa e-pastu;

Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, mēs atjaunosim Jūsu personas datu apstrādes iestatījumus, lai tiešā mārketinga paziņojumi Jums vairs netiktu sniegti.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka interneta veikals www.stenders-cosmetics.lv ir vienots dažādu savstarpēji saistītu pakalpojumu tīkls, tāpēc mūsu sistēmās apstrādājamo personas datu atjaunošana var ilgt vairākas dienas. Līdz ar to kādu laiku, kamēr Jūsu pieprasījums par mārketinga paziņojumu atteikšanos tiks izpildīts, Jūs varat saņemt minētos paziņojumus.

Atsakoties no tiešā mārketinga paziņojumiem, turpināsim Jums sniegt informāciju par Jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem (piemēram, jaunāko informāciju par pasūtījumu).

 

Hipersaites un atsauces

Citās tīmekļa vietnēs, kas pieejamas līdz ar Pakalpojumu izmantošanu (ar hipersaišu un reklāmu starpniecību vai citādi), ir savas privātuma, kā arī datu vākšanas, izmantošanas un izpaušanas politikas. Lūdzu, pirms lietošanas iepazīstieties ar to noteikumiem un privātuma politikām. Mēs nepārbaudām trešo personu privātuma politikas vai lietošanas noteikumus, un mēs neatbildam par to privātuma ievērošanas praksi, sniegto pakalpojumu pieejamību vai uzticamību vai par to satura precizitāti vai pilnīgumu.

 

Bērnu privātums

Mēs apzināti nevācam vai neizplatām personīgi identificējamu informāciju no personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem. Ja esat viens no vecākiem vai aizbildnis personai, kas ir jaunāka par 18 gadiem, un uzskatāt, ka mēs esam ieguvuši personīgi identificējamu informāciju pretēji šai politikai, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu, lai mēs varētu izdzēst šādu informāciju.

 

Jūsu tiesības

Šajā Privātuma politikas nodaļā apskatītas datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās Jūsu tiesības. Dažas tiesības aptver daudzus aspektus, tāpēc šajā Privātuma politikā apskatām tikai galvenos. Iesakām iepazīties ar attiecīgiem tiesību aktiem un uzraudzības iestāžu vadlīnijām, lai zinātu visu informāciju par šīm tiesībām.

Jums ir šādas ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības:

 • tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;
 • tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;
 • tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam (lielāko daļu no tiem varat labot, pieslēdzoties savam kontam);
 • tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības būt aizmirstam”);
 • tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;
 • tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati;
 • tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;
 • tiesības uz datu pārnešanu;
 • tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai gadījumā, ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@stenders.lv.

Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai apstrādājam Jūsu personas datus. Mums apstrādājot Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem un informāciju par to apstrādi, piemēram, ar personas datu apstrādes mērķi, ar personas datu kategorijām, ar personas datu saņēmējiem u. c. Mēs sniegsim Jums Jūsu personas datu kopiju. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, parasti izmantojamā un datorizēti nolasāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarat izmantot tādos gadījumos, kad tās var negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvības.

Mums ir tiesības atteikties sniegt Jūsu apstrādājamos datus, ja tiesību aktos ir norādīti apstākļi, kuru gadījumā personas dati netiek sniegti.

Tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs uzglabājam. Jums ir tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas datus un, ņemot vērā apstrādes mērķus, papildināt visus nepilnīgos savus personas datus.

Tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Šīs tiesības var izmantot šādos gadījumos: (i) apstrīdat personas datu precizitāti; (ii) personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs nevēlaties, lai tie tiktu dzēsti; (iii) personas dati turpmāk nav nepieciešami mūsu datu apstrādes mērķiem, taču Jūs tos lūdzat saistībā ar juridisku prasību celšanu, izpildi vai aizstāvēšanu, vai (iv) Jūs nepiekrītat, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām mūsu vai trešās puses interesēm, līdz tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums. Ierobežojot personas datu apstrādi, mēs varam turpināt uzglabāt Jūsu personas datus, taču neturpināsim to apstrādi, izņemot: (i) ar Jūsu piekrišanu; (ii) saistībā ar juridisko prasību celšanu, izpildi un aizstāvēšanu; (iii) lai aizsargātu citu fizisko vai juridisko personu tiesības vai (iv) svarīgu publisku interešu dēļ.

Tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati. Šīs tiesības varat izmantot jebkuriem mērķiem tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, cik datus izmantojam saistībā ar mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm. Ja Jūs izsakāt nepiekrišanu, mēs neturpināsim personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, realizētu un aizsargātu prasības un/vai juridiskās prasības.

Tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šajos nolūkos.

Tiesības uz datu pārnesamību Šīs tiesības varat realizēt tādos gadījumos, kad apstrādājamam Jūsu personas datus ar autorizētiem līdzekļiem (datoriem u. c.) un personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

Jūsu piekrišana, vai līguma izpilde vai darbības, kas veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.

Tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi. Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā, kas bija līdz atsaukšanai.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.

Datu dzēšana

Kā jau norādīts iepriekš, jums ir tiesības lūgt izdzēst jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā. Ja vēlaties izdzēst šos personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums:

 • rakstiet mums uz e-pasta adresi info@stenders.lv;
 • rakstiet mums uz šādu pasta adresi (ar norādi “Par privātumu”): SIA STENDERS, Mūkusalas iela 63, Rīga, Latvija, LV-1004.

Saņemot jūsu pieprasījumu dzēst datus, mēs rīkosimies atbilstoši VDAR noteikumiem. VDAR paredz tiesības prasīt personas datus dzēst noteiktos gadījumos:

 • (i) personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti;
 • (ii) atsaucat savu piekrišanu un nav cita likumīga pamata datu apstrādei;
 • (iii) nepiekrītat, ka personas dati tiktu apstrādāti, lai sasniegtu likumīgās mūsu vai trešās puses intereses;
 • (iv) personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;
 • (v) personas dati tika apstrādāti nelikumīgi;
 • (vi) personas datiem ir jābūt dzēstiem saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu prasībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka dažos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot piemērojamo izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrādājamie personas dati ir nepieciešami, lai: (i) izmantotu vārda un informācijas brīvību; (ii) realizētu mūsu tiesiskās saistības; vai (iii) celtu, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.

Mēs pārbaudīsim, vai kāds no uzskaitītajiem gadījumiem ir piemērojams jūsu gadījumā. Ja atbilstoši VDAR noteikumiem personas dati ir jādzēš pēc jūsu pieprasījuma, tie tiks dzēsti.

Lūdzam ņemt vērā, ka personas dati netiks dzēsti, ja to apstrāde ir nepieciešama likumos paredzētu juridisku pienākumu izpildei, kā arī tad, ja personas dati ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

 

Kā izmantojam sīkdatnes

Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, lietojumprogrammas, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos.

Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru mēs apstrādājam, var tikt saistīta ar Jūsu datora vai citu iekārtu izmantošanu, tostarp ar interneta vietņu pārlūkošanu un citu ar sīkdatņu palīdzību iegūto un uzglabājamo informāciju.

Mēs varam sadarboties ar trešajām pusēm (parasti sauktām par pakalpojumu sniedzējiem), kurām ar mūsu atļauju ir iespēja interneta vietnēs vai mūsu pakalpojumu sniegšanu vietās, lietojumprogrammās un rīkos izvietot trešo pušu sīkdatnes. Šo pakalpojumu sniedzēji mums palīdz kvalitatīvāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs.

Lūdzam ņemt vērā, ka trešo pušu sīkdatnēm tiek piemērota trešo pušu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu sīkdatņu privātuma noteikumiem.

Ar mūsu sīkdatņu politiku, lūdzu, iepazīstaties sīkdaņu uzstādijuma paziņojumā.

 

Spēkā stāšanās datums

Šī Privātuma politika ir spēkā no 2011. gada janvāra. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku. Ja to darīsim, mēs publicēsim aktuālo Privātuma politiku šajā lapā. Jebkuri grozījumi šajā Privātuma politikā stāsies spēkā to publicēšanas dienā.

 • Bezmaksas piegāde

  Bezmaksas piegāde visā Latvijā

 • Droši maksājumi

  Droša 256bit SSL šifrēšana maksājuma datiem

 • Bezmaksas paraugi

  Saņem bezmaksas produktu paraugus katrā pasūtījumā

 • Dabiskas izejvielas

  Mūsu produktus ir iedvesmojusi ziemeļu daba

 • Dāvanu iesaiņošana

  Mēs pārvērtīsim tavu pasūtījumu skaistā dāvanā

PIERAKSTIES JAUNUMIEM UN SAŅEM
-15%
ATLAIDI PIRMAJAM PIRKUMAM
* Kupona kodu saņemsi pēc e-pasta apstiprināšanas.
[X]